Actas CILX2018

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral

editadas por

Marta Díaz Ferro
Gael Vaamonde
Ana Varela Suárez
Carmen Cabeza
José M. García-Miguel
Fernando Ramallo

 

Universidade de Vigo 2018

ISBN: 78-84-8158-786-9