Primeira circular

Publicamos a primeira circular do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018) coa convocatoria para a presentación de comunicacións e pósteres, e con información xeral sobre a estrutura do congreso, en particular sobre as conferencias plenarias e os paneis temáticos previstos