Programa do CILX2018

Ficha completa

TítuloLes deficiències del model estàndard composicional i polimòrfic a Catalunya: una aproximació
AutoríaAmanda Ulldemolins Subirats (Universitat Autònoma de Barcelona )
ResumoL’estàndard del català es defineix per ser policèntric, composicional i polimòrfic. És a dir, té més d’un centre codificador (Institut d’Estudis Catalans i Acadèmia Valenciana de la Llengua), està format per les diferents varietats geolectals i, finalment, s’accepta més d’una unitat lingüística per a expressar el mateix concepte. Ara bé, diversos autors Pradilla (2006) i Costa Carreras (2010: 252), són del parer –amb paraules d’aquest darrer– que «la vehiculació del model planificat és clarament l’estadi en què la situació del català és pitjor».

En aquesta comunicació es pretén abordar la qüestió del model de llengua vehiculat de l’estàndard català a Catalunya al llarg dels darrers 40 anys –això és, des de l’adveniment de la democràcia. Per fer-ho, en primer lloc, es fa una panoràmica de les conjuntures del procés d’estandardització del català, a partir de Haugen (1987). En segon lloc, es repassa el patró lingüístic difós pels periodistes occidentals dels mitjans de comunicació audiovisuals públics –és a dir, TV3 i Catalunya Ràdio.

D’aquest estudi s’extrau, com a conclusió, que el model estàndard difós als mitjans de comunicació públics de Catalunya pren com a base el català central. Per tant, la deficiència es troba en la tercera etapa proposada per Haugen (1987), això és, la vehiculació de la proposta de llengua codificada. Concretament, els periodistes que tenen el català occidental com a geolecte empren les variants morfològiques i lèxiques del català central, tot i que les seues formes genuïnes són codificades en l’estàndard. En canvi, en l’àmbit fonètic, conserven el vocalisme mentre que, en el consonantisme, alternen les formes pròpies amb les típiques del català central. Tot això demostra que l’estàndard difós català és, a la pràctica, poc composicional i, de retruc, poc polimòrfic, atès que només s’han privilegiat –mitjançant l’ús– les solucions estàndard del dialecte central del català oriental.
TipoComunicación
HorarioVenres 15 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: B4A