Programa do CILX2018

Ficha completa

TítuloProjectes culturals per millorar la llengua a la Universitat
AutoríaGlòria Bordons (Universitat de Barcelona)
Carles Royo Bieto (Universitat de Barcelona)
ResumoEn aquesta comunicació es presenta el projecte lingüístic per a la Facultat d’Educació de la UB, sorgit a partir d’una recerca acció realitzada en la doble titulació de mestres al llarg de tres anys. S’hi exposen els punts següents: 1) els tipus de proves de diagnòstic inicial de què es parteix, 2) la descripció i justificació de la metodologia general de l’assignatura (treball per projectes culturals), 3) els tipus d’activitats orals específiques per als alumnes amb més problemes de llengua oral i el seguiment que se’n fa, 4) el desenvolupament de la diversitat de treballs pràctics escrits de caire creatiu i relacionats amb la seva futura professió, 5) la valoració que els alumnes fan dels projectes i de la seva millora en l’aprenentatge i 6) els resultats aconseguits.

Els resultats mostren una clara millora en la llengua de l’alumnat produïda per una diversitat de factors que avalen una metodologia d’aula basada en l’escriptura i la producció oral d’un nombre important de textos, la correcció i seguiment d’aquestes produccions, l’increment de la lectura, el desenvolupament de l’autonomia, i la implicació aconseguida mitjançant tasques culturals i creatives vinculades a la feina per a la qual es preparen.
TipoComunicación
HorarioMércores 13 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B2