Programa do CILX2018

Ficha completa

TítuloO futuro profesorado de Educación Infantil como modelo de lingua: análise de producións orais e percepcións da competencia lingüística en galego
AutoríaIria Sobrino-Freire (Universidade da Coruña)
Renée DePalma (Universidade da Coruña)
María-Helena Zapico-Barbeito (Universidade da Coruña)
ResumoEsta comunicación aborda o papel do futuro profesorado como modelo de lingua galega. Na situación sociolingüística actual, se se pretende que a escola contribúa efectivamente a un proceso de revernacularización, cómpre que os/as docentes posúan unha competencia lingüística axeitada, cuestión para a cal resulta imprescindíbel que o profesorado en formación tome conciencia das súas necesidades de aprendizaxe. O noso traballo proponse precisamente explorar como desde a universidade se pode fomentar esta reflexión, a través dun proxecto de investigación acción participativa.

Nos últimos anos o perfil sociolingüístico maioritario entre o estudantado do Grao en Educación Infantil na UDC é o dunha persoa que ten o castelán como lingua inicial e habitual. Entre eles/as, un número importante presentan unha competencia en galego escasa ao chegaren á universidade. Por outra parte, o plan de estudos da UDC non inclúe ningunha materia destinada ao perfeccionamento das habilidades lingüísticas. Neste contexto, a materia "Didáctica da lingua galega" acaba por constituír o único foro en que reflexionar cos alumnos/as sobre a importancia de que na súa futura praxe profesional actúen como modelos de lingua.

A actividade observada realízase durante as primeiras semanas do curso, e consiste en que cada estudante grava un monólogo en vídeo e avalía as producións dos seus compañeiros/as. Ademais, ao final do curso, o alumnado responde a un cuestionario sobre a percepción da súa propia competencia lingüística. A análise dos resultados do primeiro ciclo da investigación conduciu á formulación de dúas propostas: por unha parte, a creación de grupos mixtos entre o alumnado, integrados por persoas con diferentes niveis de competencia autopercibida, para propiciar unha maior aprendizaxe no proceso de avaliación por pares; por outra, introducir cambios na ficha de avaliación para evitar problemas co emprego da metalinguaxe. Estas melloras foron introducidas no segundo ciclo de investigación, desenvolvido no curso actual.
TipoComunicación
HorarioMércores 13 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B2