Programa do CILX2018

Ficha completa

TítuloJoves catalans d'origen "estranger": veus silencioses sobre el procés d'independència
AutoríaVictor Corona (Universitat de Lleida)
Lídia Gallego-Balsà (Universitat de Lleida)
Kamran Khan (Universitat de Lleida)
ResumoA Catalunya, com a la resta d’Espanya, el nombre d’estudiants d’origen estranger que continuen els estudis post-obligatoris és molt baix (Idescat, 2017). L’ús del castellà o del català sovint es relaciona amb actes d’identitat que indiquen si es una persona està o no “integrada” (Corona, 2016). A més, en el context escolar, parlar català o no parlar-lo influeix directament en el rendiment acadèmic dels estudiants (Alarcón i Parella, 2013). El context polític actual a Catalunya ha polemitzat encara més aquestes pràctiques sociolingüístiques. El debat entre usos i identitats lingüístiques, que durant molt de temps semblava superar-se, ha tornat a ser un element central en la construcció discursiva dels esdeveniments i en el discurs polític. En aquest debat, la veu de la població d’origen immigrant, prop del 13% de la població a Catalunya (Idescat, 2016) està desapareguda.

La nostra recerca se centra en la construcció d’allò que es “català” i “espanyol” entre joves catalans d’origen immigratori. Aquest treball es basa en la investigació etnogràfica centrada en les pràctiques lingüístiques dels joves d’origen immigratori a Catalunya i les seves experiències acadèmiques. A l’inici d’aquest projecte etnogràfic, vam realitzar entrevistes en profunditat amb un grup de joves que formaven una associació anomenada Unim Cultures, que té com a objectiu principal l’organització d’activitats que promoguin l’èxit acadèmic entre aquells que es troben en un context socioeconòmic similar. Des de la perspectiva de la l’anàlisi de la narrativa (De Fina i Georgakopoulou, 2013), mostrem com els joves que van participar en les entrevistes construeixen històries en què els seus repertoris lingüístics sorgeixen com a elements clau en el camí cap a l’èxit acadèmic o el fracàs. Els participants solen descriure una imatge molt més matisada sobre els debats del nacionalisme que els mitjans de comunicació i els discursos polítics dicotomitzats. Els nostres resultats qüestionen críticament els discursos “pro-català” i “pro-espanyol”, afegint dimensions addicionals a un problema sociopolític que sovint es presenta com una qüestió amb només dues cares.

Referencias

Alarcón, A. and Parella, S. (2013). Linguistic Integration of the Descendants of Foreign. Immigrants in Catalonia. Migraciones Internacionales, vol. 7(1), Enero-Junio 2013.

Corona, V. (2016). Latino Trajectories in Barcelona: A longitudinal ethnographic study of Latin American adolescents in Catalonia. Language, Culture and Curriculum, 29 (1): 27-42

De Fina, A. and Gorgakopoulou, A. (2013). Analyzing Narrative: Discourse and Sociolinguistics Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Idescat (2017). Alumnos extranjeros. Por titularidad del centro y niveles. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias. Retrieved from: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=748&lang=es

Idescat (2016). Evolució de la població total i estrangera. 200-2016. Catalunya. Accessed: 31st August 2017. Retrieved from: https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0&nac=a&geo=cat#Plegable=geo

TipoComunicación
HorarioMércores 13 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: B4A